هفتمین نمایشگاه FLOWTECH CHINA

July 9, 2021

آخرین اخبار شرکت هفتمین نمایشگاه FLOWTECH CHINA

WNK در هفتمین نمایشگاه FLOWTECH CHINA در شانگهای شرکت خواهد کرد.

 

غرفه ما: 5.1H727
تاریخ: 2018.05.31-2018.06.02.
محل برگزاری: مرکز نمایشگاه ها و همایش های ملی (شانگهای)